ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การละเลยเพิกเฉยต่อการทรงเรียกเพื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์นั้นทำได้ง่ายในโลกที่มีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากทางของพระเจ้ามาก ซาตานทำให้เราเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนรอบข้างตลอดเวลา หลอกลวงเราว่าเราบาปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่จริงๆแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบความบาป ประเด็นที่ต้องสนใจก็คือ จิตใจที่ขอบพระคุณที่ทรงชำระแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงช่วยให้รอดโดยพระคุณ การเพิกเฉยไม่สนใจการทรงเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการปฏิเสธพระเจ้า ให้เราตั้งใจในเรื่องของการมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้น เพราะพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์ และเพราะนั่นคือสิ่งที่เราควรจะแสวงหา

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่ทำเป็นไม่สนใจความบาปของตัวเอง ขอทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์จุดประกายในจิตใจเพื่อที่ข้าพระองค์จะแสวงหาความบริสุทธิ์ และขอทรงเป็นกำลังในการที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น