ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ปกป้องจิตใจและความคิดของคุณครับ คุณรู้ไหมว่าสันติสุขของพระเจ้าปกป้องจิตใจและความคิดของเราไว้ นี่คือคำสัญญาที่เปาโลบอกกับเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ ถ้าเราขอในสิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้า สันติสุขของพระเจ้าที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจก็จะปกป้องรักษาความคิดและจิตใจของเราไว้ คุณอยากเห็นตัวอย่างว่าจริงๆ ใช่ไหมครับ ให้ดูที่หนังสือโยบ ทุกอย่างที่เกิดกับเขา ที่ทำให้เขาทุกข์ทรมาน แต่เขาก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่ใจแข็งกระด้าง หรือเป็นบ้าไป เขาดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างไร การที่เขาคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอ เขาไม่เคยที่จะละทิ้งการมีสายสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะต้องทนทุกข์เจ็บปวดแค่ไหน ไม่ว่าจะสับสนหรือถูกเยาะเย้ยมากแค่ไหนก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการสันติสุขของพระองค์ จิตใจข้าพระองค์มีบาดแผล แต่ข้าพระองค์ไม่ต้องการกลายเป็นคนที่ใจแข็งกระด้าง ซึ่งข้าพระองค์เกรงว่าจะนำข้าพระองค์ไปสู่การเป็นคนไม่มีเหตุผล พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่า เมื่อข้าพระองค์ยึดองค์พระเยซูไว้ และคุยกับพระองค์ทุกเรื่องในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์จะอวยพรให้ข้าพระองค์มีสันติสุข และพระองค์จะปกป้องรักษาจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระบิดาที่เตือนว่าแม้ในเวลาที่เราพบกับความทุกข์ยาก เราก็ยังควรที่จะขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆ ที่พระองค์อวยพรในชีวิตและการเดินกับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น