ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้เพียงแค่ตายเพราะบาปของผม พระองค์อยู่เพื่อผม ในความเป็นจริง พระองค์อยู่ด้านขวาของพระเจ้า และประกาศว่าผมเป็นของพระองค์ (1 ยอห์น 2:1-2) พระองค์ยินดีตายเพื่อช่วยผม พระองค์จะทำเพื่อผมอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้พระองค์มีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตาย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับพระเยซูที่อยู่ข้างพระองค์ และเป็นผู้ที่รู้จิตใจของข้าพระองค์ การต่อสู้ และโลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และการปกป้องของพระองค์ผ่านทุกความยากลำบากและชัยชนะของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้การทรงอยู่ของพระองค์เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะรับใช้พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น