ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวัง ความรอด และรากฐานความเชื่อของเรา ตั้งอยู่บนข่าวดีของพระเยซูคริสต์ ข่าวดีนี้ก็เป็นข่าวดีอันเดียวกับที่พวกศิษย์เอกได้ใช้ประกาศกันในครั้งแรกและได้ส่งต่อไปให้กับผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกๆ โลกเราทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยความคิดและข่าวสารที่สับสนขัดแย้งกันอย่างมากมาย เราต้องกลับไปยังความเชื่อที่เรียบง่ายของเราในพระเยซู ที่ขึ้นอยู่ความตาย การถูกฝังและการฟื้นขึ้นของพระองค์ เราต้องไม่ไปสับสนวุ่นวายใจกับข่าวสารทั้งหลายที่บ่อยครั้งสร้างความแตกแยกในคริสตจักร และทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ให้เราฟังเพลงสรรเสริญในยุคแรกๆที่มีเนื้อความว่า "มีแต่กางเขนของพระองค์ที่ข้าพึ่งพิง" ในวันนี้ ก็ขอให้เราไม่ลืมข่าวดีที่เรียบง่ายของพระเยซูนี้ และยึดมั่นไว้ในชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

Our hope, our salvation, and our foundation for faith is the Gospel of Jesus Christ. This Gospel is the same as that Gospel first preached by the apostles and passed on to the believers in the early church. With so many confusing and conflicting ideas present in the world, we need to go back and be reminded of our simple faith in Jesus and his death, burial and resurrection. We need to unclutter our hearts from all the ideas and issues that so often divide our churches and rip apart our fellowships and hear the words of the old hymn, "Simply to Thy Cross I cling." Today, let's be reminded of that simple Gospel of Jesus and build our life there.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่เลิศเลอ ข้าพเจ้ารักพระองค์ และไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี ถึงจะขอบคุณพระองค์ให้สมกับความรักและพระคุณที่พระองค์ได้ให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือในพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าความหวังของข้าพเจ้าตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อในข่าวดีในพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ ขอบคุณที่ได้ให้สิ่งที่เรียบง่าย มั่นคงและแน่นอนกับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Precious Father, I love you. I cannot begin to thank you enough for your love and grace, displayed so powerfully to me in Jesus. I know the basis for my hope and the foundation on which I build my life is the Gospel of your dear Son. Thank you for giving me something so simple, steadfast, and sure. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:1

ความคิดเห็น