ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางคนพูดถึงมารดาแห่งธรรมชาติ แต่พระคัมภีร์พูดถึงผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้า องค์เจ้าชีวิต ผู้ควบคุมจักรวาลและดูแลโลกของเรา พระองค์พูดและทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้น นี่คือองค์เจ้าชีวิตที่ฟังคำอธิษฐานของเราและเป็นผู้ที่ดูแลเรา พระองค์เป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือคนของพระองค์ และส่งพระเยซูมาเพื่อเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าที่จะนำเรากลับบ้าน เราสามารถมีความมั่นใจในอนาคตของเรากับพระองค์ได้!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองจักรวาล ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ ข้าพระองค์ไม่สามารถจินตนาการถึงพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ได้เลย แต่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่มีฤทธานุภาพเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ด้วย ขอทรงอยู่ใกล้เพื่อนๆ ที่พิเศษ ที่ข้าพระองค์อธิษฐานวันนี้ ... อธิษฐานในพระนามยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change