ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงหรอกครับ แต่สำหรับผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของผมจะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ผมพูด สิ่งที่ผมสอน สิ่งนี้จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก ถ้าเราได้ทำต่อคนที่เรานำเขา เช่น ในห้องเรียน ในครอบครัว ในที่ทำงาน หรือที่โบสถ์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ขอทรงอวยพระพรข้าพระองค์ให้มีคำพูด การกระทำ การปฏิบัติตนที่ดีและเต็มไปด้วยความชอบธรรมอยู่เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น