ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ปรับปรุงใหม่!" เป็นแผนทางการตลาดที่สำคัญที่จะแนะนำตัวเดิมอีกครั้ง หลังจากที่ได้หลุดออกไปจากความสนใจของประชาชน คือทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จากนั้นก็โฆษณาสินค้าตัวเดิมอีกครั้ง เปาโลต้องการให้ชาวโคโลสีรู้ว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้อง"ปรับปรุงใหม่" แต่พวกเขาต้องตามพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต เช่นเดียวกับตอนที่พวกเขาทำเมื่อพวกเขามาเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรก นั่นคือสิ่งที่เราทำด้วย ชีวิตของเราจะต้องมีการฝังรากและได้รับการหล่อเลี้ยงในพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตด้วยความขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระบุตรของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

"New and improved!" That's the key marketing tag to re-introduce an older product that has fallen out of the public perception. Make a few changes, then re-market the old product. Paul wants the Colossians to know that Jesus does not need to be "new and improved." Instead, they need to follow him as Lord just as they did when they first became Christians. That is our need, too. Our lives need to be rooted and nurtured in Christ Jesus as Lord, full of thankfulness for God's incredible gift of grace in his Son.

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หลงไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่หรือเมื่อมีความต้องการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ ขอทรงให้การเดินของข้าพระองค์กับพระเยซูสดใหม่ในแต่ละวัน ขอทรงให้การขอบพระคุณของข้าพระองค์หนักแน่นมากขึ้น ที่จะรู้ว่าอำนาจความเป็นองค์เจ้าชีวิตในชีวิตของข้าพระองค์ จะช่วยให้ข้าพระองค์เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากไปพร้อมกับการมีโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละวันด้วยความสุข ความเข้มแข็ง ความหวังและพลัง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father and Almighty God, thank you for the gift of your grace given to me in Jesus Christ. Forgive me when I get fascinated by what is simply new or when wanderlust hits and I want something novel. Please make my walk with Jesus fresh each day. Strengthen my appreciation that his lordship in my life will help me face the difficult circumstances along the way and greet the exciting new opportunities each day with joy, strength, hope, and power. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:6

ความคิดเห็น