ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกของความคิดทางศาสนา เปาโลเตือนคริสเตียนชาวโคโลสีว่า แม้ว่าจะมีศาสนาใหม่ๆ ที่อาจจะดูดี และอาจจะเหมาะกับวิถีชีวิตของพวกเขา แต่ศาสนาเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่พระเจ้าให้เราในพระเยซู ในพระเยซูเรามีความจริง: ความจริงทางจิตวิญญาณและความจริงของมนุษย์ พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์ในพระเยซู ดังนั้นเราก็สามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์ได้ สิ่งที่จริงคือสิ่งที่เราพบในพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

In the world of religious ideas, Paul reminds the Colossian Christians that while the shiny religions around them may sound good and may better fit their desired lifestyle, these religions are only a shadow of what God offers us in Jesus. In Jesus, we have reality: spiritual reality and human reality. God has become one of us in Jesus so we could be one with him. What is real is what we find in Jesus.

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอให้ข้าพระองค์มีความตั้งใจที่จะตามพระบุตรของพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่ามีศาสนาอื่นๆ อีกจำนวนมาก แต่ข้าพระองค์ก็ยังรู้ว่ามีเพียงพระเยซูเท่านั้น ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากแค่ไหน โดยการมาตายแทนข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์จากบาปและความตาย ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะไว้ใจและทำตามพระเยซูเท่านั้น แต่ข้าพระองค์ยังต้องการมีลักษณะเหมือนพระเยซูด้วย อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง พระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Give me focus, O Lord, to follow your Son with all my heart. I know so many other religious ideas are out there, but I also know that only Jesus showed how much you love me by dying for me and saving me from sin and death. I want to not only trust him and follow him, I want my character to be conformed to his. In the name of the only true Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:17

ความคิดเห็น