ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกของความคิดทางศาสนา เปาโลเตือนคริสเตียนชาวโคโลสีว่า แม้ว่าจะมีศาสนาใหม่ๆ ที่อาจจะดูดี และอาจจะเหมาะกับวิถีชีวิตของพวกเขา แต่ศาสนาเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่พระเจ้าให้เราในพระเยซู ในพระเยซูเรามีความจริง: ความจริงทางจิตวิญญาณและความจริงของมนุษย์ พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์ในพระเยซู ดังนั้นเราก็สามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์ได้ สิ่งที่จริงคือสิ่งที่เราพบในพระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอให้ข้าพระองค์มีความตั้งใจที่จะตามพระบุตรของพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่ามีศาสนาอื่นๆ อีกจำนวนมาก แต่ข้าพระองค์ก็ยังรู้ว่ามีเพียงพระเยซูเท่านั้น ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากแค่ไหน โดยการมาตายแทนข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์จากบาปและความตาย ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะไว้ใจและทำตามพระเยซูเท่านั้น แต่ข้าพระองค์ยังต้องการมีลักษณะเหมือนพระเยซูด้วย อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น