ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฉันเพียงแค่ต้องค้นพบตัวเอง" สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ เราไม่ได้ "พบตัวเอง" หรือ "หาชีวิตของเรา" โดยการไล่ตามมัน เราพบมันโดยการสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง หรือใครบางคน ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง เราพบชีวิตของเราโดยการสูญเสียมันให้แก่พระเยซูและการทำงานของแผ่นดินของพระองค์

คำอธิษฐาน

เจ้านายและผู้สร้างแห่งทุกชีวิตที่หายใจ ขอทรงใช้ชีวิต ลมหายใจทุกลมหายใจของข้าพระองค์ เพื่อพระสิริของพระองค์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้เป็นที่ทำให้พระองค์พอใจ อธิษฐานและสรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น