ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราสอนลูกหลานของเราไม่ให้เกลียดคนอื่น เรายังต้องสอนให้พวกเขาเกลียดความอยุติธรรม ความชั่ว อคติและการกระทำผิดต่อผู้ที่อ่อนแอ อาโมสเตือนอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงต้องการให้มีความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมต่อทั้งคนรวยและคนจน คนท้องถิ่นและคนต่างด้าว การปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องนี้ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ได้นำการทำลายมาสู่ดินแดนของพวกเขา แม้ในยุคของอาโมสจะมีความมั่งคั่งและมีอำนาจก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

While we teach our children that we must not hate people, we also must teach them to loathe injustice, evil, prejudice, and the mistreatment of the weak. Amos reminded Israel that God demands justice be administered fairly for both rich and poor, resident and alien. Their repeated refusals of God's will in these areas brought destruction upon their land despite their apparent affluence and power in Amos' day.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์โกรธความอยุติธรรมในหลายที่มากมาย และพระองค์โกรธที่มีการรังเกียจคนต่างเชื้อชาติกันในโลกของเรา ขอทรงทำให้คนของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์ เป็นที่ที่มีความยุติธรรม ความถูกต้อง ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การสมัครสมานระหว่างเชื้อชาติ และความหวัง ขอทรงเริ่มต้นในหัวใจของข้าพระองค์ และด้วยมือของข้าพระองค์ที่จะทำให้โลกดีกว่านี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, I know you are furious at the injustice in so many lands and are enraged at the ethnic hatred setting our world ablaze. Please make your people, your Church, a place of justice, equity, compassion, love, racial healing, and hope. Please begin in my heart and with my hands to build this better world. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อาโมส 5:15

ความคิดเห็น