ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราสอนลูกหลานของเราไม่ให้เกลียดคนอื่น เรายังต้องสอนให้พวกเขาเกลียดความอยุติธรรม ความชั่ว อคติและการกระทำผิดต่อผู้ที่อ่อนแอ อาโมสเตือนอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงต้องการให้มีความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมต่อทั้งคนรวยและคนจน คนท้องถิ่นและคนต่างด้าว การปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องนี้ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ได้นำการทำลายมาสู่ดินแดนของพวกเขา แม้ในยุคของอาโมสจะมีความมั่งคั่งและมีอำนาจก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์โกรธความอยุติธรรมในหลายที่มากมาย และพระองค์โกรธที่มีการรังเกียจคนต่างเชื้อชาติกันในโลกของเรา ขอทรงทำให้คนของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์ เป็นที่ที่มีความยุติธรรม ความถูกต้อง ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การสมัครสมานระหว่างเชื้อชาติ และความหวัง ขอทรงเริ่มต้นในหัวใจของข้าพระองค์ และด้วยมือของข้าพระองค์ที่จะทำให้โลกดีกว่านี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น