ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะครับ แต่ผมอ่อนแอและเอาแต่ใจเพราะความสะดวกสบายที่ผมเอาเข้ามาในชีวิต ผมจะยังสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้า สรรเสริญและขอบพระคุณได้อยู่ไหม ถ้าไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้ ผมหวังว่าผมจะสามารถทำเช่นนั้นได้นะครับ ผมอยากเป็นเหมือนเปาโล และใช้ชีวิตที่มั่นใจว่าผมสามารถทนได้ทุกสถานการณ์เพราะการช่วยเหลือของพระคริสต์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ถ้าไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่มีกำลังและความมั่นใจ ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะพระคุณ พระวิญญาณ และพระบุตรของพระองค์จะเสริมกำลังและช่วยข้าพระองค์สู้กับทุกๆปัญหา ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น