ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเรื่องของไม้กางเขนจะน่ากลัวแค่ไหน แต่ก็ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวของพระเยซู พระเยซูสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้ง เราสามารถเชื่อได้สองอย่างเลยว่า 1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างผู้มีชัยชนะสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 2. เมื่อพระเยซูกลับมาอีกครั้ง เราจะได้อยู่กับคนที่เรารัก คือคนที่ได้ไปอยู่กับพระคริสต์ก่อนเราแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มั่นใจในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักซึ่งได้ตายจากชีวิตในโลกนี้ไปแล้ว ข้าพระองค์รอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยพระสิริ พร้อมเหล่าทูตสวรรค์ และพระองค์จะนำชัยชนะมาเหนือความตาย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น