ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องราวของข่าวประเสริฐเป็นเรื่องง่าย พระคุณของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งยอดเยี่ยม การเสียสละของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก ชัยชนะของพระเยซูเป็นนิรันดร์ หลักของข่าวประเสริฐคือพระคริสต์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอบพระคุณสำหรับอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าและชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพ การตายของพระเยซูยกโทษบาปของข้าพระองค์ การฟื้นจากความตายของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในอนาคต ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและเกียรติ ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตในแต่ละวันด้วยพลังของการฟื้นคืนพระชนม์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น