ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดว่าดีไหมครับ ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราไม่ต้องจ่ายภาษี? แต่พระองค์เรียกเรามาให้เป็นเหมือนพระองค์ เพื่อให้เราเป็นคนดี ซื่อสัตย์ และบริสุทธิ์ ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความต้องการไถ่ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ถูกครอบงำโดยความชั่วร้าย ดังนั้นเราจึงให้เกียรติความรับผิดชอบและพันธะผูกพันของเราที่มีต่อคนอื่นๆ เพราะในการทำเช่นนั้นเราให้เกียรติพระบิดาของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Wouldn't it be nice for God to let us off the hook at tax time? But he is calling us to his character, to be good, honest, and holy. In a world that is fallen and needs redemption, we must learn to live in it as God's children, but not possessed by it. So we honor our responsibilities and commitments to others because in doing so, we honor our Father.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงอวยพรรัฐบาลของข้าพระองค์ที่จะฉลาดในการใช้ภาษีที่เก็บจากประชาชนและตัวข้าพระองค์เอง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้แสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นในวันนี้ เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นการที่ข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, bless my government that it may more wisely use the taxes it collects from my fellow citizens and me. Please help me show respect and honor today, so that my obedience to your will may be personal and public, as well as private. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 13:7

ความคิดเห็น