ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดว่าดีไหมครับ ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราไม่ต้องจ่ายภาษี? แต่พระองค์เรียกเรามาให้เป็นเหมือนพระองค์ เพื่อให้เราเป็นคนดี ซื่อสัตย์ และบริสุทธิ์ ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความต้องการไถ่ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ถูกครอบงำโดยความชั่วร้าย ดังนั้นเราจึงให้เกียรติความรับผิดชอบและพันธะผูกพันของเราที่มีต่อคนอื่นๆ เพราะในการทำเช่นนั้นเราให้เกียรติพระบิดาของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงอวยพรรัฐบาลของข้าพระองค์ที่จะฉลาดในการใช้ภาษีที่เก็บจากประชาชนและตัวข้าพระองค์เอง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้แสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นในวันนี้ เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นการที่ข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น