ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทำไมคุณมองหาคนเป็นท่ามกลางคนตาย" นี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดกับพวกผู้หญิงที่มาอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู และตอนนี้พระเจ้าก็ถามเราอย่างนั้นด้วย พระเยซูฟื้นขึ้นแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์เป็นผลแรกที่ฟื้นขึ้นจากตาย เป็นการยืนยันว่าการเก็บเกี่ยวของพระเจ้าจะเกิดขึ้นแน่ พระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าเราก็จะฟื้นด้วย ความตายไม่สามารถรั้งเราไว้ได้อีกต่อไป เราเป็นลูกของพระเจ้าตลอดกาล และความตายก็ไม่อาจแยกเราจากพระองค์หรือความรักของพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณที่ทรงไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าพเจ้าดีใจที่พระองค์มีชัยเหนือซาตานและเหนืออำนาจในการทำลายล้างของมันผ่านทางความตาย ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหนืออุโมงค์ฝังศพ ขอบคุณที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและให้ความมั่นใจกับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป ข้าแต่พระบิดา โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีชีวิตที่สะท้อนฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพเจ้าออกมาให้คนเห็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น