ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาแห่งจุดจบ คือเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว ประตูก็จะปิดล็อก การตัดสินสุดท้ายก็จะมีขึ้น พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตแห่งเวลานั้น แม้ว่าพระองค์จะชนะความบาปและความตายแล้วในตอนที่พระองค์อยู่ที่นี่ เราก็ยังต้องรอให้พระองค์มารับเราไปในขบวนแห่งชัยชนะนั้น แต่วันนั้นกำลังจะมาถึงนะครับ ทุกเข่าจะก้มกราบลง อำนาจชั่วทุกอย่างจะถูกทำลาย คนที่มีจิตใจแสวงหาพระเจ้าจะอยู่ในพระหัตถ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดไป องค์เจ้าชีวิตของเราเป็นผู้ครอบครอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งเมตตาและพระคุณ ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักและความอดทนที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์อุ่นใจที่รู้ถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพระองค์สบายใจที่รู้ว่าพระเยซูจะยืนยันในกฎของพระองค์และจะทำลายทุกสิ่งที่ชั่วร้าย ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น