ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตเป็นของเรา ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป เรามีชัยชนะ พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต มีอะไรที่จะต้องพูดอีกหรือครับ นอกจาก "สรรเสริญพระเจ้า"

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่ส่งพระเยซูมา ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ขอบคุณสำหรับที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่ในข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รับใช้พระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น