ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตเป็นของเรา ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป พระเยซูได้ให้ชัยชนะกับเรา พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา แค่นี้ก็เกินพอละ จะพูดอะไรได้อีกนอกจาก "สรรเสริญพระเจ้า" เถิด

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาที่ส่งพระเยซูมา ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ว่าพระเยซูสถิตอยู่ในข้าพเจ้าตอนนี้ที่รับใช้พระองค์อยู่สรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น