ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องเป็นคนที่ทำความดี! เมื่อพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่เราจะทำ ก็จงให้เราทำดีนะครับ! เราแตกต่างจากผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ที่จ้องแต่จะเอาเปรียบ หรือแก้แค้นเอาคืน หรือเพื่อจะออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เรามองหาโอกาสที่จะทำดี!

Thoughts on Today's Verse...

We are to be a people who do good deeds! When God gives us the opportunity, let's take it! Unlike those in the world looking to get ahead, to get even with someone, or to get out of difficult situations, let's look for opportunities to do good!

คำอธิษฐาน

พระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ดีอย่างแท้จริง แต่ข้าพระองค์อธิษฐานให้มีความดีบางส่วนในตัวข้าพระองค์และในคริสตจักรของพระองค์เมื่อเรารับใช้พระองค์ในวันนี้ ในสัปดาห์นี้ และจนกว่าจะถึงเวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดกลับมาในสง่าราศีเพื่อเรา ขอทรงช่วยให้เราตระหนักถึงและมองหาโอกาสที่พระองค์จะให้เราทำดีเพื่อคนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Only you are truly good, Father, but I pray that some of that goodness may be seen in me and in your Church as we serve you today, this week, and until the time the Savior returns for us in glory. Help us to be aware of and to look for the opportunities that you give us to do good to and for others. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 6:10

ความคิดเห็น