ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องเป็นคนที่ทำความดี! เมื่อพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่เราจะทำ ก็จงให้เราทำดีนะครับ! เราแตกต่างจากผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ที่จ้องแต่จะเอาเปรียบ หรือแก้แค้นเอาคืน หรือเพื่อจะออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เรามองหาโอกาสที่จะทำดี!

คำอธิษฐาน

พระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ดีอย่างแท้จริง แต่ข้าพระองค์อธิษฐานให้มีความดีบางส่วนในตัวข้าพระองค์และในคริสตจักรของพระองค์เมื่อเรารับใช้พระองค์ในวันนี้ ในสัปดาห์นี้ และจนกว่าจะถึงเวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดกลับมาในสง่าราศีเพื่อเรา ขอทรงช่วยให้เราตระหนักถึงและมองหาโอกาสที่พระองค์จะให้เราทำดีเพื่อคนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น