ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตลาดหุ้นมีความแปรปรวน เพื่อนเราก็อาจทำให้ผิดหวัง ไม่มีอะไรแน่นอนครับ นอกจากสิ่งหนึ่ง หรือจะพูดให้ดีกว่านี้คือ ผู้หนึ่งที่พิเศษของเรา ถ้าเรามีชีวิตตามแผนงานที่ทรงมีให้แก่เรา เราก็จะอยู่ในความบากบั่นและมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็งและกล้าหาญ ที่จะไม่ลดละในความหวังและความมั่นใจในพระบุตรของพระองค์ ที่จะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น