ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฮาเลลูยา" นี่คือบทสดุดีที่สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า! "สรรเสริญพระเจ้า" เป็นคำแปลของเราสำหรับ "ฮาเลลูยา" สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับบทสดุดีนี้เพราะมีมิติของการสรรเสริญในที่นี้คือ: จิตวิญญาณของผม ตลอดชีวิตของผม และตราบใดที่มีชีวิตอยู่ นี่คือกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหมด ชีวิตของเราจะเป็น "การสรรเสริญที่บริสุทธิ์" เพื่อพระเจ้าตราบเท่าที่เรามีชีวิต! ดังนั้นการสรรเสริญของคุณเป็นอย่างไรครับ แค่แสดงให้เห็นที่คริสตจักรเท่านั้นหรือครับ? อืม...บางทีอาจจะถึงเวลาที่จะให้ส่วนที่เหลือของชีวิตของคุณมีการสรรเสริญพระเจ้าอีกเพิ่มอีกนะครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าของอิสราเอลและพระเจ้าแห่งพันธสัญญา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่นำความรอดผ่านมาทางอิสราเอลถึงคนทุกชาติในพระเยซูคริสต์ หัวใจของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความชื่นชมยินดี และการปลอบประโลม ความคิดของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกการทรงสร้างที่อัศจรรย์ของพระองค์ และจิตวิญญาณของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับการอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดฟังชีวิต หัวใจ และเสียงของข้าพระองค์ที่ร้องว่า "ฮาเลลูยา!" ต่อพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียว อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change