ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานบางคำอธิษฐานก็เป็นเพียงคำง่ายแต่มีค่าเหลือเกิน การที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเมตตาใครสักคนเป็นการอวยพรที่ยิ่งใหญ่นะครับ การที่จะอธิษฐานให้มีความเมตตานี้ให้เห็นชัดเจนก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นให้เรามาอธิษฐานขอความเมตตาให้คนที่เรารักกันเถอะครับ

Thoughts on Today's Verse...

Some prayers are so simple and so precious. To pray grace "on" someone is a great blessing. To pray that this grace be more than physical, external things, is greater still. So why not pray this prayer for those you love.

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรโปรดเทความเมตตาของพระองค์ลงบนคนต่อไปนี้ที่ข้าพระองค์รักมากและอยากให้พวกเขารุ้จักความเมตตา พระคุณและอำนาจของพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อ.....ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God, please pour out your grace on the following people that I deeply love and want to know your grace, mercy, and power. I pray for... in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:23

ความคิดเห็น