ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานบางคำอธิษฐานก็เป็นเพียงคำง่ายแต่มีค่าเหลือเกิน การที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเมตตาใครสักคนเป็นการอวยพรที่ยิ่งใหญ่นะครับ การที่จะอธิษฐานให้มีความเมตตานี้ให้เห็นชัดเจนก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นให้เรามาอธิษฐานขอความเมตตาให้คนที่เรารักกันเถอะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรโปรดเทความเมตตาของพระองค์ลงบนคนต่อไปนี้ที่ข้าพระองค์รักมากและอยากให้พวกเขารุ้จักความเมตตา พระคุณและอำนาจของพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อ.....ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น