ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมไม้กางเขนและอุโมงค์ว่างเปล่าจึงมีความสำคัญ ก็เพราะทุกอย่างที่สำคัญและยั่งยืนในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสองสิ่งนี้

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาเจ้า ที่จ่ายค่าชำระความบาปของข้าพระองค์ในราคาที่สูงมาก ขอบพระคุณองค์พระผู้ช่วยให้รอด ที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อช่วยข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชำระข้าพระองค์และอยู่ในข้าพระองค์เพื่อที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น