ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเมื่อพระเจ้าแค่พูดก็เกิดจักรวาลแล้ว และพระองค์ก็ยังรู้จักชื่อเราและจำนวนเส้นผมบนหัวเราอีกด้วย งั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้แน่ ให้เราเบิ่งตามองและเปิดใจไปที่ เอล ชัดดาย พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตแห่งขุนเขา และรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ รู้ถึงความจำเป็นของเรา ใส่ใจในคำขอของเรา และห่วงใยจิตใจของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Since God could speak into existence the universe, and since God knows our names and the number of the hairs on our head... surely we know that we can go to him for our help. Let's lift up our eyes and our hearts to El Shaddai, Lord God of the Mountains and know the Almighty sees our needs, hears our requests, and cares about our hearts.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้ามองหาความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์แต่ผู้เดียวที่เป็นแหล่งของทุกสิ่งในชีวิตข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไถ่ ฤทธิ์เดช การปลอบโยน กำลังใจ ความหวัง และความเป็นเลิศ โปรดให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาที่จะรู้ใจของพระองค์ และเลือกที่จะทำตามใจของพระองค์นั้น ขอบคุณที่พระองค์รักษาคำพูดที่ให้กับคนของพระองค์ตลอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงรุ่นของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and All-powerful Abba Father, I do look to you for help. You are the one true source of redemption, power, comfort, encouragement, hope, and excellence in my life. Please give me the wisdom to know your will and choose your will for my life. Thank you for being faithful through the ages to your people and throughout my life to me. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 121:1-2

ความคิดเห็น