ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเมื่อพระเจ้าแค่พูดก็เกิดจักรวาลแล้ว และพระองค์ก็ยังรู้จักชื่อเราและจำนวนเส้นผมบนหัวเราอีกด้วย งั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้แน่ ให้เราเบิ่งตามองและเปิดใจไปที่ เอล ชัดดาย พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตแห่งขุนเขา และรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ รู้ถึงความจำเป็นของเรา ใส่ใจในคำขอของเรา และห่วงใยจิตใจของเราด้วย

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้ามองหาความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์แต่ผู้เดียวที่เป็นแหล่งของทุกสิ่งในชีวิตข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไถ่ ฤทธิ์เดช การปลอบโยน กำลังใจ ความหวัง และความเป็นเลิศ โปรดให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาที่จะรู้ใจของพระองค์ และเลือกที่จะทำตามใจของพระองค์นั้น ขอบคุณที่พระองค์รักษาคำพูดที่ให้กับคนของพระองค์ตลอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงรุ่นของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น