ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเก็บความโกรธเอาไว้ก็เหมือนกับการรอเวลาที่จะระเบิด ไม่ช้าก็เร็ว ความขับข้องใจที่เก็บไว้ก็จะระเบิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตเราเองหรือในชีวิตใครสักคน พระเยซูสอนให้เรารู้จักให้อภัยและคืนดีกัน (มัทธิว 18) เราต้องจัดการกับความโกรธของเรา ไม่เช่นนั้นแล้ว ซาตานจะใช้ความโกรธทำร้ายเราหรือคนอื่นในชีวิตเรา อย่าปล่อยให้ซาตานมีโอกาสนั้น ถ้าคุณยอมให้ซาตานแม้เพียงน้อยนิด ซาตานมันจะทำให้คุณเจ็บหลายเท่า

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ให้เราโกรธในสิ่งที่ทำให้พระองค์โกรธได้ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักควบคุมอารมณ์โกรธนั้นไปในทางที่สร้างสรรค์และโปรดช่วยข้าพระองค์ในการปฏิเสธซาตาน ขอทรงให้จิตใจของข้าพระองค์ยอมที่จะคืนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนดีกับคนที่เป็นลูกของพระองค์เช่นกัน ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ข้าพระองค์ยกโทษให้คนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ยกโทษให้กับข้าพระองค์แล้ว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น