ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาผมเห็นคนขับรถฉวัดเฉวียน ผมจะระวังในการขับรถมากขึ้นทันที ไม่ว่าคนนั้นจะเมา ง่วงนอน หรือก็แค่ขับแบบไม่ระวัง ผมรู้ว่าคนเหล่านั้นอันตราย พระเจ้าอยากให้เรารู้จักอันตรายจากการล่อลวงต่างๆ ด้วย เพราะเรามักจะปล่อยตัวเองให้หลงไปและทดลองกับสิ่งล่อลวงที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้น ให้เรามุ่งมั่นต่อไปในทางที่ตรงและแคบนี้ โดยที่เรามองไปที่พระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่หลงไปในการล่อลวงอย่างง่ายดาย ขอทรงโปรดให้สติปัญญากับข้าพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่ซาตานพยายามเอามาล่อลวงข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์รู้จักหลีกเลี่ยงและต่อต้านสิ่งล่อลวงเหล่านั้น ขอทรงโปรดให้พระเยซู การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์เห็นและเข้าใจวันนี้และวันต่อๆ ไป เพราะข้าพระองค์อยากเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น