ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีใครสนใจบ้างไหม ว่าผมจะอยู่ที่นี่ หรือหายไปไหน มีใครสนใจไหมว่าผมจะกลับถึงบ้านยัง หรือผมอยู่ที่ไหน คำตอบคือ "มีสิ มีแน่ เลิกสงสัยได้เลย" พระยาห์เวห์ไง พระผู้ช่วยให้รอดแห่งอิสราเอล พระบิดาของพระเยซู พระองค์รู้ทุกย่างก้าวของเรา ไม่ว่าจะไปหรือจะมา พระองค์จะคอยปกป้องดูแลเรา ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Does it matter to anyone that I'm here? Does anyone notice when I'm gone? Does anybody care if I make it home or never leave the house? The answers? "Yes! Yes!! Yes!!!" The Lord, the Savior of Israel and the Father of Jesus knows all about us and our comings and goings. He will watch over us, now and forevermore.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณ ที่ไม่เพียงแต่อยู่กับข้าพเจ้าตอนตื่น แต่ยังคอยดูแลข้าพเจ้าตลอดทั้งวัน ข้าแต่พระเจ้าผู้เกรียงไกร ขอบคุณที่เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้าน พระองค์ก็คอยต้อนรับอยู่ที่นั่น พระองค์ได้ส่งข้าพเจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภัย ข้าแต่พระบิดา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตอนที่ข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้านั้น พระองค์ก็จะเป็นผู้นำพาข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปยังบ้านของพระองค์และยังยินดีต้อนรับข้าพเจ้าด้วย ขอสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you that when I rise up you are not only there, you are watching over me. Almighty God, thank you that when I return home at the end of my day, you are there, escorting me home and welcoming me. I thank you most of all, dear Father, that when I leave this life and go to the next, you are there to escort me out of this life and welcome me home to life with you, forever! In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 121:8

ความคิดเห็น