ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีใครสนใจไหมว่าผมอยู่ที่นี่ หรือหายไป มีใครสนใจไหมถ้าผมกลับบ้านหรือไม่ได้ออกไปไหนเลย คำตอบคือมีสิครับ องค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดแห่งอิสราเอล พระบิดาของพระเยซูรู้ทุกสิ่งว่าเราจะมาจะไปยังไง พระองค์จะดูแลเราตอนนี้และตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่เพียงแต่ทรงอยู่กับข้าพระองค์ตอนตื่นนอน แต่ยังคอยดูแลข้าพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่เมื่อข้าพระองค์กลับบ้านในแต่ละวัน พระองค์ก็อยู่ด้วย ทรงอยู่กับข้าพระองค์ในตอนเดินทางกลับบ้านและต้อนรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณมากกว่าสิ่งใด ที่เมื่อข้าพระองค์ตายจากชีวิตนี้ไป พระองค์ก็จะยังเดินอยู่กับข้าพระองค์ในการจบจากชีวิตนี้ และต้อนรับข้าพระองค์ในบ้านที่จะมีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น