ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีใครสนใจบ้างไหม ว่าผมจะอยู่ที่นี่ หรือหายไปไหน มีใครสนใจไหมว่าผมจะกลับถึงบ้านยัง หรือผมอยู่ที่ไหน คำตอบคือ "มีสิ มีแน่ เลิกสงสัยได้เลย" พระยาห์เวห์ไง พระผู้ช่วยให้รอดแห่งอิสราเอล พระบิดาของพระเยซู พระองค์รู้ทุกย่างก้าวของเรา ไม่ว่าจะไปหรือจะมา พระองค์จะคอยปกป้องดูแลเรา ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณ ที่ไม่เพียงแต่อยู่กับข้าพเจ้าตอนตื่น แต่ยังคอยดูแลข้าพเจ้าตลอดทั้งวัน ข้าแต่พระเจ้าผู้เกรียงไกร ขอบคุณที่เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้าน พระองค์ก็คอยต้อนรับอยู่ที่นั่น พระองค์ได้ส่งข้าพเจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภัย ข้าแต่พระบิดา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตอนที่ข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้านั้น พระองค์ก็จะเป็นผู้นำพาข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปยังบ้านของพระองค์และยังยินดีต้อนรับข้าพเจ้าด้วย ขอสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น