ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดใจเย็นๆตอนที่ฝึกให้พวกเราถ่อมตัวลง" นี่เป็นคำอธิษฐานหนึ่งที่เพื่อนผมชอบ และผมก็ชอบด้วย แต่ขอบคุณพระเยซูพระเจ้า ที่ไม่ได้ถ่อมตนแบบค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ผมจะเกลียดที่พระองค์จะต้องผ่านความเจ็บปวด ทรมาน แต่การถ่อมตนแบบไม่คิดชีวิตของพระองค์นี้ ช่างเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เด็ดขาด และทุ่มสุดตัวจริงๆ ผมก็อยากจะมีทัศนคติแบบพระองค์นี้ตอนไปนำพาลูกๆที่หลงหายของพระเจ้ากลับมาหาพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

"Lord, humble us gently." That is one of my friend/s favorite prayers. I like it, too. But thank God Jesus was not gently humbled. While I hate he had to go through agony, his self-emptying humility was stark, bold, drastic, and outrageous. But I am to have this same attitude when it comes to reaching God's lost children.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ถึงแม้พระองค์จะเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ แต่พระองค์ก็ยังยอมสละชีวิตเพื่อมาไถ่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ไม่เห็นแก่ตัว ตอนปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนกับที่พระเยซูมีต่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God, you are all powerful and yet you emptied yourself to redeem me. May I be more selfless in my attitude and treatment of others, more like Jesus is with me. In Christ' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:5-8

ความคิดเห็น