ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเจ้า ขอทรงทำให้ข้าพระองค์ถ่อมตัว ด้วยความอ่อนโยนของพระองค์" ประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่เพื่อนผมชอบ ผมก็ชอบนะ แต่ขอบคุณพระเจ้า ที่พระเยซูไม่ได้ถูกทำให้ถ่อมตนแบบอ่อนโยน แม้ผมจะไม่ชอบที่พระองค์จะต้องผ่านความเจ็บปวด แต่พระองค์ต้องยอมถ่อมตนเองลงอย่างถึงที่สุด ด้วยความกล้าหาญ ผมจะมีทัศนคติเดียวกันนี้เมื่อต้องปฏิบัติกับลูกที่หลงหายของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์มีฤทธานุภาพแต่พระองค์ยังยอมถ่อมตัวเองเพื่อไถ่ข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เสียสละมากขึ้นในทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้อื่น ขอให้เป็นเหมือนกับว่าพระเยซูอยู่กับข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น