ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มาทิ้งความคิดชั่วๆกัน แล้วเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสง่าราศีของพระเจ้ากันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Let's get our minds out of the gutter and get our hearts set on God's glory.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์นั้นช่างอัศจรรย์เต็มไปด้วยสง่าราศี สมบูรณ์แบบในทุกทาง เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปลุกเร้าลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขึ้นในตัวข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีที่มีสง่าราศีที่พระองค์ได้วางไว้บนเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous and Holy God, you are marvelous and glorious, perfect in every way and beyond my comprehension. Please awaken the character of your holiness within me by your Holy Spirit. Please help me see and focus upon the good and glorious things you place in my path today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:8

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change