ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียใจ แต่เทำยังไงล่ะ ใช้ชีวิตด้วยความขมขื่นใจหรือ แสดงความโกรธแค้นหรือ ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นหรือ ใส่ร้ายคนอื่นในขณะเดียวกันก็คิดร้ายต่อพวกเข้าด้วยอย่างนั่นหรือ สิ่งเหล่านี้ตรงข้ามกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างสิ้นเชิง (กาลาเทีย 5: 22-23) ไม่แปลกใจเลยที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าเสียใจ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ โปรดทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น