ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกกับคนอื่นๆ ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่นำพวกเขาเข้ามาในชีวิตของเราล่ะครับ พระเจ้าให้พระเยซูรู้ว่าพระองค์ทรงรักและชอบพระทัยในตัวพระบุตรยิ่งนัก จำที่พระองค์พูดตอนที่พระเยซูรับพิธีจุ่มน้ำและมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ? "ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา..." อัครทูตเปาโลก็บอกให้คริสตจักรที่เขาช่วยเริ่ม ซึ่งกำลังลำบาก ให้พวกเขารู้ว่าเปาโลอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ (ฟิลิปปี 1: 3) นับเป็นพระพรที่ดีนะครับ ที่เราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนพิเศษในชีวิตของเรา แต่จะเป็นพระพรสองเท่า เมื่อเราให้คนเหล่านั้นรู้ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่มีพวกเขาในชีวิตของเรา ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคน "พระพรสองเท่า" ในวันนี้!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา พระองค์อวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ ทาง! อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ข้าพระองค์ตระหนักถึงวิธีการที่น่าทึ่งมากมายที่พระองค์อวยพรข้าพระองค์ผ่านคนอื่น ข้าพระองค์อยากจะขอบคุณพระองค์ในตอนนี้สำหรับคริสเตียนที่ดีที่พระองค์ให้เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ดังต่อไปนี้ ... (ใส่ชื่อของคนพิเศษที่นี่ และบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา) ขอทรงโปรดปกป้องและให้กำลังพวกเขา และใช้พวกเขาให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นเหมือนกับที่พวกเขาได้เป็นพระพรแก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change