ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเชื่อมั่นต่อหน้าพระเจ้า ถ้านึกถึงข้อความนี้ดีๆ มันฟังดูขัดแย้งนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม เพราะการที่เรามีพระเยซูอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระบิดา และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามีความมั่นใจและมีความกล้าหาญที่จะอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างจักรวาล ผู้ที่ไม่เพียงแต่ฟังเราเท่านั้น แต่ยังห่วงใยเราด้วย ว้าว! พระองค์ช่างเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมจริงๆ นะครับ อ้อ และอีกอย่างคือ พระองค์กระทำในสิ่งที่เราร้องขอด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Confidence before God. That's sort of an oxymoron if you meditate upon it. Yet through the presence of Jesus at the Father's right hand and the intercession of the Holy Spirit, we can have confidence and come boldly before the Creator of the universe and know that he not only hears us, but also cares for us. Wow, what an audience! Oh, and one final thing, he also ACTS on what we ask.

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ด้วยพระคุณที่พระองค์ทรงฟังเสมอ ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณพระองค์มากเกินกว่าที่จะมีคำพูดอธิบายได้ ข้าพระองค์ขอถวายคำขอบคุณและความรักในวันนี้ ผ่านทางอำนาจของพระเยซูพี่ชายของข้าพระองค์และพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

My Prayer...

Abba Father, for the grace of your listening ear I thank you more than words can say. Through the authority of Jesus my brother and by the grace of your interceding Holy Spirit, I offer you my thanks and love this day. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 5:14-15

ความคิดเห็น