ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเชื่อมั่นต่อหน้าพระเจ้า ถ้านึกถึงข้อความนี้ดีๆ มันฟังดูขัดแย้งนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม เพราะการที่เรามีพระเยซูอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระบิดา และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามีความมั่นใจและมีความกล้าหาญที่จะอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างจักรวาล ผู้ที่ไม่เพียงแต่ฟังเราเท่านั้น แต่ยังห่วงใยเราด้วย ว้าว! พระองค์ช่างเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมจริงๆ นะครับ อ้อ และอีกอย่างคือ พระองค์กระทำในสิ่งที่เราร้องขอด้วย

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ด้วยพระคุณที่พระองค์ทรงฟังเสมอ ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณพระองค์มากเกินกว่าที่จะมีคำพูดอธิบายได้ ข้าพระองค์ขอถวายคำขอบคุณและความรักในวันนี้ ผ่านทางอำนาจของพระเยซูพี่ชายของข้าพระองค์และพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น