ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการถูกพินิจพิเคราะห์และตรวจสอบ แต่พระเจ้ามองเห็นทุกอย่าง พระองค์อยู่กับเราตั้งแต่เราเริ่มมีชีวิตในท้องแม่ และจะอยู่กับเราจนวันที่เราตายและหลังจากที่เราตาย ดังนั้นให้เราเชิญพระองค์มาในโลกในจิตใจของเราเถอะครับ เพื่อพระองค์จะสำรวจจิตใจของเรา ทดสอบเรา และพินิจพิเคราะห์ความคิดความกังวลของเราอย่างละเอียด พระองค์ไม่ได้มาเพื่อลงโทษ แต่เพื่อชำระและไถ่เรา เพื่อที่เราจะไปถึงพระคุณนิรันดร์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า สำรวจข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าจิตใจของข้าพระองค์ไม่ได้บริสุทธิ์ตลอดเวลา และทางของข้าพระองค์ก็ไม่สมบูรณ์แบบ โอ พระเจ้า ขอทรงค้นจิตใจของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์อยากให้พระองค์นำชีวิตของข้าพระองค์ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น