ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พูดง่ายๆ ก็คือ อย่างแรกเราต้องยอมรับว่าในชีวิตเรามีอะไรที่ซับซ้อนและน่าพิศวงอยู่มาก แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาพวกเราก็ไม่ได้ฉลาดรู้ในทุกอย่าง อย่างที่สองคือพระเจ้า องค์เจ้าชีวิตของเราทรงยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ ในฤทธิ์อำนาจ สติปัญญา และพระคุณ พระองค์อยู่เหนือเรา และสิ่งที่เราเข้าใจได้ก็เป็นเพียงจุดเล็กๆ ของสง่าราศีของพระองค์เท่านั้นและอย่างสุดท้ายคือให้เราอยู่ห่างจากสิ่งชั่วร้ายเพราะสิ่งชั่วร้ายจะมีผลต่อเรา และทำให้เราสับสน รวมทั้งแยกเราออกจากพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและพระคุณที่อยู่ในสวรรค์ ไม่มีอะไรมาเทียบปัญญาของพระองค์ได้ ไม่มีอะไรเอาชนะพระคุณของพระองค์ได้ และความรักของพระองค์ก็เกินความเข้าใจ ขอบพระคุณสำหรับการอวยพระพรอย่างมากมายและของขวัญ แต่เหนือสิ่งใดขอขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ให้แก่เรา ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพระองค์ได้ แต่เนื่องจากพระองค์เชิญเราให้เข้ามาโดยพระคุณและความรักของพระองค์ ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์เข้มแข็งในการที่จะต่อต้านสิ่งล่อลวงต่างๆ และขอให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาล้ำลึกที่จะเห็นสิ่งชั่วร้าย ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการที่จะอยู่ห่างจากสิ่งชั่วร้ายและอิทธิพลของมัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น