ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พูดง่ายๆ ก็คือ หนึ่ง เราต้องยอมรับก่อนว่าชีวิตนี้ มันซับซ้อนซ่อนเงื้อนและน่าพิศวงนัก แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดก็ยังหาคำตอบไม่ได้ สอง พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรานั้น สุดยอมในทุกด้าน ทั้งความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ สติปัญญา และพระคุณ พระองค์อยู่เหนือเรามาก ที่เราคิดว่าเรารู้จักพระองค์นั้น มันแค่เศษเสี่ยวหนึ่งของสง่าราศีของพระองค์เท่านั้น และสุดท้าย ให้เราหลีกให้ห่างไกลจากทุกสิ่งที่มีกลิ่นอายหรือเค้าแห่งความชั่วร้าย เพราะมันจะมีผลร้ายและสร้างความสับสนให้กับชีวิตเรา ซ้ำร้ายยังแยกเราออกจากพระเจ้าอีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความเมตตาในสรวงสวรรค์ สติปัญญาของพระองค์นั้นหาที่เปรียบมิได้ ส่วนพระคุณของพระองค์นั้นเกินกว่าที่จะหยั่งถึง ความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นไร้เทียมทาน และความรักของพระองค์นั้นเกินความเข้าใจ ขอบคุณสำหรับพระพรและของขวัญมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่พระองค์ยอมให้พวกเราที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้พระองค์ได้ แต่พระองค์กลับเชิญพวกเราด้วยความรักและเมตตาให้มาอยู่ต่อหน้าพระองค์ โปรดให้จิตใจที่เข้มแข็งกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ยืนหยัดมั่นคงในท่ามกลางการยั่วยวนทั้งหลาย และโปรดให้สติปัญญาอันล้ำลึกกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้เห็นธาตุแท้ของซานตาน และโปรดเสริมกำลังข้าพเจ้า เพื่อจะได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอยู่ให้ห่างไกลจากซาตานและอิทธิพลของมัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น