ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นสิ่งที่เยี่มมากใช่ไหมล่ะครับ ที่พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลห่วงใยเรา สนใจความต้องการ ความเจ็บปวด และความกลัวของเรา ดังนั้นให้เราไว้วางใจว่าพระองค์จะกระทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราและให้เราแสดงความไว้วางใจนี้โดยการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ขอฝากความกังวล ความไม่สบายใจต่างๆไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่จมอยู่กับเรื่องทุกข์ใจเหล่านั้น และจะวางใจว่าพระองค์จะกระทำสิ่งที่ดีที่สุดกับข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รัก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น