ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งบทเพลงต่างๆ สามารถเข้าถึงในที่ที่การประกาศ การเป็นพยาน และการเผยแพร่ข่าวดีไม่สามารถเข้าถึงได้ เพลงบอกเล่าเรื่องราว เพลงถวายการสรรเสริญ และบอกถึงความจริงที่ทำให้เราเปิดใจและกระตุ้นอารมณ์เรา เพลงให้ชีวิตแก่จิตวิญญาณ และฟื้นฟูบางอย่างที่ฝังลึกๆ ข้างในโดยพระเจ้า เมื่อคุณอยู่กับเพื่อนที่คุณกำลังพยายามเล่าข่าวดีของพระเยซูให้ฟัง ให้ดูว่าเขาชอบฟังเพลงประเภทไหน จากนั้นเมื่อเป็นเวลาที่เหมาะสม แนะนำให้พวกเขาฟัเพลงที่มีข้อความเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องพระเยซู ที่มีทำนองและจังหวะที่สามารถกระตุ้นจิตใจของพวกเขาได้ พระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์ ไม่เพียงแต่ในวิหารและโบสถ์เท่านั้น แต่กับเพื่อนๆ และคนที่มีคนละวัฒนธรรมต่างจากเราด้วย พระองค์ต้องการให้เราร้องเพลงในแบบที่จะช่วยให้คนอื่นรู้จัก "เพลงที่เป็นหัวใจ" ของความรักจากพระผู้ไถ่ของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าและพระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งบทเพลง ขอบพระคุณสำหรับผู้แต่งคำร้องที่จับอารมณ์ของหัวใจของเรา และถ้อยคำแห่งพระคุณของพระองค์ และช่วยให้คนอื่นเข้ามาใกล้ชิดในความเชื่อ ขอทรงโปรดอวยพรทุกคนที่เกี่ยวข้องในการนำเพลงคริสเตียนมาสู่คนทั่วไป และทำให้หลายคนเข้าใจพระคำของพระองค์มากขึ้น ขอทรงเพิ่มเติมความสามารถในการร้องเพลงในคริสตจักรของพระองค์ และขอทรงช่วยให้เราร้องเพลงแห่งความรอดของพระองค์ในวิธีที่จะเข้าถึงทุกคนบนโลกนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น