ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้ทุกคนกลับใจ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับพระคุณของพระองค์ และมีชีวิตอยู่ในสง่าราศีกับพระองค์ ถ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ แล้วเราจะไม่ต้องการแบบเดียวกันหรือครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้กำหนดวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา และพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะรู้เหตุผลที่พระเยซูจะกลับมา แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนมาหาพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะแบ่งปันข่าวแห่งความรอดและของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์นี้กับใครสักคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ ในอาทิตย์นี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น