ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตั้งแต่เด็ก! หากคุณมีแม่เชื่อฟังพระเจ้าที่นำคุณเข้าสู่โลกที่ล้อมรอบด้วยความเชื่อในพระเยซู เรื่องราวจากพระคัมภีร์ และเพลงกล่อมเด็กแห่งความเชื่อแล้ว ให้คุณสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณคุณแม่นะครับ หากคุณไม่มี ให้คุณมุ่งมั่นที่จะให้สิ่งเหล่านี้แก่ลูกหลานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต ก็ใช่นะครับที่ความเชื่อส่วนบุคคลจะเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ แต่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็กก็ถือว่าเป็นพระพร เป็นการเติมเต็มโลกของเด็กด้วยความรัก ความหวัง และสัญญา เพราะของพระเยซูเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่สามารถให้ต่อกับลูกได้!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และใส่ใจ ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับของขวัญที่น่าทึ่งคือพ่อแม่ที่เชื่อฟังพระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานที่หลายคนจะมุ่งมั่นมากขึ้นในการแบ่งปันความเชื่อของเรากับลูกหลานของเรา ขอทรงให้ครอบครัวและชีวิตของข้าพระองค์ เป็นที่ที่ลูกหลานไว้วางใจได้ และรู้สึกปลอดภัยที่จะมีความชื่นชมยินดีในพระเยซู อธิษฐานในพระนามที่ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น