ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้ทุกคนกลับใจ เพื่อพวกเขาจะได้รับพระคุณและมีชีวิตอยู่ในสง่าราศีกับพระองค์ ถ้านี่เป็นจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาของพระเจ้า แล้วทำไมเราถึงไม่เลียนแบบพระองค์ละ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูจะกลับมาวันไหน และพระองค์ก็ยังรู้อีกว่าทำไมพระเยซูถึงยังไม่มา แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าพระองค์อยากให้ทุกคนในโลกนี้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นโปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำความรอดและของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์นี้ ไปแบ่งปันให้กับคนที่ข้าพเจ้าเจอะเจอในแต่ละวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น