ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันก็ยากมาก ดูเหมือนการนินทาคนที่ทำผิดต่อเราก็ง่ายกว่า หรือไปอ้างถึงเขาในกลุ่มอธิษฐานว่าเขามีปัญหา หรือไปพูดเสียดสีหรือเหน็บแนมคริสเตียนที่ยังต่อสู้กับความบาปอยู่ ทางออกที่ดีที่สุดเมื่อพี่น้องคริสเตียนทำผิดต่อเรา คือให้ไปหาเขาสองต่อสอง พูดคุยกันอย่างเปิดอก อย่าให้มันลุกลามใหญ่โต แล้วพยายามคืนดีกัน พระเจ้าอยากให้เราทำอย่างนี้ และควรเป็นเป้าหมายของเราที่เป็นลูกของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ โปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาและความเห็นแก่ตัวของข้าพเจ้า โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะเผชิญหน้ากับพี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพเจ้าด้วยความรัก แต่ถ้าคืนดีกันไม่สำเร็จ โปรดช่วยข้าพเจ้าผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะอภัยให้กับเขาเหมือนกับที่พระองค์อภัยให้กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูผู้สละชีวิตเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น