ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการทำตามคำสั่งนี้ ตั้งแต่ตอนที่พระองค์มีชีวิตจนถึงพระองค์สิ้นพระชนม์ ความรักมีพลังในการไถ่และในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาก ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นพลังนี้แต่หลายคนก็เห็นและทำตาม การทำดีและแสดงความรักในจิตใจต่อศัตรูไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเติมเต็มเราด้วยความรักของพระเยซู และช่วยเราให้มีชีวิตที่มีพลังแห่งพระคุณแม้ว่าต้องอยู่กับคนที่เกลียดเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์มีปัญหากับบางคน พวกเขาดูเหมือนคอยแต่จะวิจารณ์ ดูถูกเหยียดหยามและพยายามเอาชนะข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทนต่อการกระทำของพวกเขา และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตอบโต้กลับไปในทางที่ชอบธรรมและให้อภัย อธิษฐานในพระนามของพระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น